23η Γενικη Συνέλευση Συνδεσμου Εσωτερικών Ελεγκτών